Cos-ment, mental i psicologia

- Des del teu punt de vista, quina és la visió que el budisme té de l’inconscient?

R : Una visió molt profunda, una visió molt més profunda i més antiga que la de Freud. Ens hem d’adonar que som els hereus del nostre karma, no només des del nostre naixement, sinó des de temps infinits. És per això que l’inconscient, des del punt de vista del Buda, no és només l’inconscient relacionat amb el nostre complex d’Edip, És l’inconscient de totes les causes que hem provocat en el passat, que són com llavors enterrades, i que un dia produiran els seus efectes. Una de les funcions importants de zazen és la de permetre que aquestes llavors es purifiquin, deixar que apareguin a la superfície totes les causes i les condicions inconscients, les emocions, els desigs del més secret del nostre ésser, i aclarir-los amb la consciència hishiryo de zazen, que veu les coses tal com són.

- I el somni? Quina visió en té el budisme, què en penses tu?

R : Els somnis són una forma particular d’il·lusió, podríem dir, fins i tot, que són el prototipus de la il·lusió. En la vida, sovint veiem la realitat a través dels nostres desigs, vivim com en un somni. Ens prenem a nosaltres mateixos per alguna cosa, aquest és el somni fonamental, aquesta és la  il·lusió més gran. En la pràctica de la via de Buda, observem tots els fenòmens com si fossin somnis. El despertar és precisament sortir d’aquests somnis.

 

Etiquetes: Roland Yuno Rech

Imprimeix